คำพูดของ Jean Piaget

Jean Piaget เป็นนักจิตวิทยาด้านการพัฒนาชาวสวิสและนักประสาทวิทยาทางพันธุกรรม จากการศึกษาเกี่ยวกับลูกสามคนของเขาเอง Piaget ได้พัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ที่อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาทางปัญญาที่เด็ก ๆ จะได้รับเมื่อครบกำหนด ก่อน Piaget ผู้คนมักคิดว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่เพียงรุ่นเล็ก

ผลงานของเขานำเสนอแนวคิดที่ว่าความคิดของเด็กนั้นมีความแตกต่างกันมากกว่าพื้นฐานของผู้ใหญ่

เกี่ยวกับญาณวิทยาพันธุศาสตร์

เกี่ยวกับการศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ Intelligence