การใช้แอลกอฮอล์

More: เมาแล้วขับ , การดื่มสุรา , การถอนและการกำเริบของโรค , เด็กที่ติดสุรา